A fyddech cystal â chwblhau’r holiadur canlynol i roi eich meddyliau ar y Briff Datblygu drafft os gwelwch yn dda

1. Ydych chi’n gefnogol i adfywio’r ardal ar gyfer defnydd cymysg?

Cytuno’n Gryf
Cytuno
Niwtral
Anghytuno
Anghytuno’n Gryf

Sylwadau:

2.Ydych chi’n gefnogol i gynnwys yr elfennau canlynol:


Ydwyf
Nad ydwyf
Safle Cyflogaeth
Tai
Manwerthu
Hamdden
Man Agored

3. Ydych chi’n cytuno â’r dull a ddefnyddir i sicrhau bod y safle’n cael ei ddatblygu mewn modd cynaliadwy?

Ydwyf
Nac ydwyf

Sylwadau: